Logo

RSS Print

Privacy

Ägarinformation

Denna webbplats ägs och drivs av:

Nordisk Film A/S
Mosedalvej 14
2500 Valby
Denmark
+45 36 18 82 00

Cookies

På denna webbplats används cookies, du kan se till vilka ändamål nedan. En cookie är en liten textfil som sparas i din webbläsare så att din dator kan kännas igen vid återbesök. Inga personuppgifter sparas i våra cookies och de kan inte innehålla virus.

Så länge sparas cookies

Cookies raderas automatiskt efter ett visst antal månader (antalet kan variera), men de förnyas efter varje besök.

Så här raderar du cookies

Se anvisningar här: http://minecookies.org/cookiehandtering

Så här slipper du cookies

Om du inte vill ta emot cookies kan du blockera dem. Se anvisningar här: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Så används cookies på vår webbplats

Cookies (eller kakor, kakfiler) används till flera olika syften på vår webbplats:

  • Vi för statistik över antalet användare och vilka sidor de besöker. Vi samlar in uppgifter om var användarna befinner sig geografiskt, vilken webbläsare som används etc. för att löpande kunna anpassa vårt innehåll. Till detta använder vi tjänsten Google Analytics. Du kan välja att inaktivera cookies från Google Analytics på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  • Av tekniska skäl registrerar vi om användaren är inloggad i vårt webbadministrationssystem.
  • För att möjliggöra delning på sociala medier använder vi en tjänst från www.addthis.com. De aktuella sociala medierna – just nu Facebook, Twitter, Instagram och Google+ – kan välja att lägga in en eller flera cookies i användarens webbläsare. 

Användning av personuppgifter

Personuppgifter lämnas aldrig ut till tredje part, såvida du inte själv uttryckligen tillåter det, och vi samlar aldrig in personuppgifter utan att du själv har lämnat dessa uppgifter till oss vid registrering, köp eller deltagande i en undersökning o.d. Vi samlar in uppgift om namn, adress, postnummer, e-postadress, kön, ålder, intressen, åsikter och kännedom om olika ämnen.

Personuppgifter används för att genomföra det köp eller den tjänst som uppgifterna har samlats in till. Uppgifterna används dessutom för att få veta mer om dig och andra användare av webbplatsen. Denna användning kan bland annat vara undersökningar och analyser avsedda att förbättra våra produkter, tjänster och tekniker samt visa innehåll och reklam som passar dina intressen och hobbyer.

Kontakt ang. personuppgifter

Om du vill få se de uppgifter om dig som finns registrerade hos Egmont ska du kontakta oss via mail eller telefon +45 33 30 55 50. Om felaktiga uppgifter har registrerats, eller om du har andra invändningar, kan du kontakta oss på adressen eller telefonnumret ovan. Du kan få insyn i vilka uppgifter om dig som finns registrerade och du kan invända mot en registrering enligt reglerna i den danska personuppgiftslagen.

Skydd av personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen ska dina personuppgifter förvaras säkert och konfidentiellt. Vi sparar dina personuppgifter på datorer med begränsad åtkomst som befinner sig i övervakade lokaler och vår säkerhet kontrolleras regelbundet för att säkerställa att användarinformationen hanteras tillfredsställande under det att det alltid tas hänsyn till dina rättigheter som användare. Vi kan emellertid inte garantera total säkerhet vid dataöverföring via internet. Det innebär att det finns risk för att obehöriga begår olaga intrång och stjäler information när data skickas och förvaras elektroniskt. Du lämnar alltså dina personuppgifter på eget ansvar.

Personuppgifter raderas eller anonymiseras regelbundet efterhand som aktiviteten de samlades in till har avslutats. Personuppgifter sparas i högst 12 månader efter användning.

Internets snabba utveckling innebär dock att det kan krävas ändring av vår behandling av personuppgifter. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra dessa riktlinjer för behandling av personuppgifter. Vid eventuella ändringar ändrar vi givetvis datumet för "senast uppdaterad" längst ner på sidan. I händelse av väsentliga ändringar informerar vi dig i form av ett synligt meddelande på våra webbplatser.

I den mån dina personuppgifter behandlas har du enligt den danska personuppgiftslagen rätt att få veta vilka personuppgifter som kan härföras till dig. Om det visar sig att den information eller de uppgifter om dig som behandlas är felaktiga eller vilseledande har du rätt att kräva att de korrigeras, utplånas eller blockeras. Du kan alltid invända mot att information om dig görs till föremål för behandling. Dessutom kan du alltid återkalla ditt samtycke. Du har möjlighet att klaga över behandlingen av information och uppgifter om dig. Klagomål lämnas till Datatilsynet (den danska motsvarigheten till Datainspektionen), se den danska personuppgiftslagen, § 58, stycke 1.