Logo

RSS Print

Nordisk Film Games

Nordisk Film Games är en ny affärsenhet som investerar i nordiska spelföretag.

På Nordisk Film Games investerar vi i de nordiska spelföretagen.

Vi planerar att investera ett tresiffrigt miljonbelopp under den första fasen. Kontakta oss om du har några idéer till bra investeringar, men läs först igenom våra riktlinjer för investeringar.

Hur investerar vi:

  • Vi investerar i nordiska spelföretag. Den nordiska gamingbranschen skapar idag fyra gånger så stor förtjänst som de nordiska spelarna förbrukar. Vi vill ge denna tillväxt ytterligare näring!
  • Vi investerar inte i nystartade företag. Om du är ett uppstartsföretag, kontakta istället en lämplig såddinvesterare – men håll oss i åtanke när du börjar växa.
  • Det idealiska företaget för oss att investera i har redan släppt några titlar med viss framgång och nu vill företaget gå vidare och ta nästa steg.
  • Vi har en preferens för core games på pc och konsoler, som målinriktas för de engagerade användarna.
  • Normalt tar vi en minoritetsandel för våra investeringar (alltså mindre än 50 % ägande). Detta gör vi för att grundarna ska förbli oberoende.
  • Vi vill ha en plats eller två i styrelsen i de företag som vi investerar i.
  • Vi ser vår roll som en partner som kan utmana och stödja de företag som vi investerar i, i syfte att skapa ett starkare och sundare spelföretag.

Vi äger i dagsläget hela spelstudion Avalanche Studios samt innehar minoritetsposter i spelstudion Star Stable Entertainment och spelförlaget Raw Fury; alla tre bolag med huvudkontor i Stockholm. I Danmark har vi minoritetsposter i Köpenhamnsbaserade spelutvecklarna Reto Moto, Flashbulb och Multiverse (Kogama).

Kontakta oss; Martin Walfisz, Senior Partner eller  Mikkel Weider, Managing Director