Logo

RSS Print

Fokus på trivsel, utveckling och kunskapsdelning

På skala från 0–100 ligger medarbetartillfredsställelsen här på Nordisk Film på 78 och stoltheten över att vara en del av Nordisk Film på 88. 

På Nordisk Film vet vi att trivsel och därmed resultat i hög grad är beroende av ledningen. Alla chefer har viljan att leda och de får stöd i sitt arbete av Nordisk Films HR-funktion. Vi lägger vikt vid en öppen och tydlig dialog mellan medarbetare och chefer kring förväntningar, mål och ramar samt kontinuerlig feedback på alla områden.

När duktiga medarbetare trivs på arbetsplatsen vill de i högre utsträckning stanna kvar på sina jobb. På Nordisk Film vill vi ha kvar våra duktiga medarbetare. Vi strävar efter att utveckla medarbetarna utifrån formeln 70-20-10:

  • 70 %: nya uppgifter, ökat ansvar, deltagande i projekt, eventuellt nytt jobb, gärna någon annanstans inom Nordisk Film eller Egmont 

  • 20 %: genom exponering via nätverk, presentationer, coachning, o.s.v. 

  • 10 % genom utbildning och kurser, e-learning och konferenser. 

Kunskapsdelning är också viktigt för Nordisk Film, både i utvecklingen av den enskilda medarbetaren och av hela företaget. Vi har fokus på kunskapsdelning eftersom alla medarbetare är viktiga ambassadörer för produkterna och eftersom vi vill utnyttja synergier på tvärs av affärsområdena. Varje månad samlas alla till ett informationsmöte där ledningen presenterar månadens resultat och olika affärsområden turas om att ge fördjupad information om vad som har hänt inom deras del av företaget under den gångna perioden.

Vårt intranät är Facebooks nya portal till företag, ”Workplace”, som vi delar med resten av Egmont. Här delar vi dokument, idéer och andra uppgifter kors och tvärs inom hela Nordisk Film. Plattformen gör det enkelt att ha korta samtal med kollegorna och bidrar till att varje enskild medarbetare snabbare kan dela nyheter som är av intresse för resten av företaget eller kanske bara delar av det.