Logo

RSS Print

Film Distribution

För allmänna frågor, kontakta: Pia Norström, Marketing Manager
Tel: +46 8 587 822 39
Mail


Alla frågor som berör filmbokning för biografer skall mailas till Filmbokningen för snabbast möjliga svar.

Distributionschef
 

 
Anders Melin, Commercial Director Filmdistribution Sverige
Tel: +46 8 587 822 48, mail

Lansering & marknadsföring och press


Pia Norström, Marketing Manager
Tel: +46 8 587 822 39, mail

Martin Wegeland, Product Manager
Tel: +46 733 31 17 74, mail


Biobokning

 


Stephan Bäckman, Sales Manager
Tel: +46 8 587 822 65, mail

Stefan Johansson, Booking Coordinator
Tel: +46 765377401/0858782201, mail

 

Home Entertainment 


Marcus Norell, Senior Business Manager
Tel +46 8 587 822 18, mail

 

Ekonomi
 


Kristina Nises, Business Support Manager
Tel: +46 8 58782209, mail
 
Acquisition

Rasmus Krogh
Tel: +45 36189572, mail

Lone Korslund
Tel: +4536189374, mail